Co "siedzi" w żywej komórce? Chcę zobaczyć DNA!

Lubelski Festiwal Nauki - Instytucje Współtworzące LFN -  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach - Zakład Mikrobiologii Rolniczej budynku INCBR przy ulicy Krańcowej 8.

temat: Co "siedzi" w żywej komórce? Chcę zobaczyć DNA!

data  26.09.2017 09:00-10:00

prowadząca: mgr Małgorzata Łyszcz

uczestnicy: klasa 3W i 2pn

Celem niniejszego projektu było zapoznanie słuchaczy z metodami izolacji DNA, które stanowi materiał wyjściowy wykorzystywany m. in. do badań diagnostycznych, środowiskowych, w kryminalistyce, medycynie, a także w ośrodkach zajmujących się bezpieczeństwem żywności.

Na pokazie przedstawiono budowę kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), jego funkcje w komórce oraz omówiono kolejne etapy ekstrakcji DNA wspólne dla wszystkich stosowanych obecnie technik tj. izolacji DNA z zastosowaniem mieszaniny fenol : chloroform; izolacji DNA z wykorzystaniem odpowiedniego nośnika.

 

Uczniowie dowiedzieli się jakie czynności należy wykonać i jakich odczynników należy użyć w celu degradacji ścian komórkowych, pozbycia się RNA i białek, żeby finalnie otrzymać czyste i dobrej jakości DNA w postaci tzw. "kłaczka"

Ochotnicy mieli szansę samodzielnie przeprowadzić proces izolacji DNA z kiwi w skali makro.

 

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
lead