Uczniowie klas pedagogicznych i nauczyciele zapraszają absolwentów ósmych klas do ZS3?