Klasa mundurowa z certyfikatem MON

Zapadły rozstrzygnięcia w przyznaniu klasom wojskowym certyfikatu Ministerstwa Obrony Narodowej. Mamy olbrzymią przyjemność zakomunikować, że drugi rok z rzędu klasy wojskowe z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach, otrzymały certyfikat na prowadzenie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
Od września 2020 kolejna klasa z naszej szkoły zostanie objęta patronatem MON. Młodzież i szkoła otrzymają sprzęt by podnieść poziom kształcenia w klasach wojskowych. Kadeci klas objętych programem mają dodatkowe zajęcia z podstaw wojskowości, obóz szkoleniowy i są objęci patronatem jednostki wojskowej. Projekt trwa trzy semestry i kończy się egzaminem certyfikacyjnym, którego zaliczenie daje pierwszeństwo w staraniu się o przyjęcie do służby w Wojsku Polskim.

000