Paczka kresowa.

W naszej szkole od 1 do 10 grudnia 2019r. prowadzona była zbiórka żywności w ramach akcji "Kresowa Paczka" (organizator: Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy). Na terenie naszej placówki zbiórkę zorganizowali członkowie Szkolnego Koła PCK. Uczniowie chętnie nieśli pomoc przynosząc słodycze, długoterminowe artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, zabawki oraz artykuły higieniczne. Wszystkie zebrane produkty zostały posegregowane, popakowane i w dniu 11.12.2019r. przekazane do głównego organizatora zbiórki.

 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie "Kresowej paczki" serdecznie dziękujemy!!!

 

G. Florkowska i D. Rokita

członkinie Szkolnego Koła PCK