Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Dnia 28 października odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie.  Uczestniczyli w niej uczniowie klas o profilu fototechnik poznający geografię na poziomie rozszerzonym.

Wędrówkę rozpoczęliśmy w Nowej Słupi - Szlakiem Królewskim  tym samym którym przed laty pokonywali królowie: Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary, Zygmunt III. Po dotarciu na Święty Krzyż uczniowie zwiedzali klasztor benedyktyński, kaplicę, w której przechowywane są relikwie Krzyża Świętego oraz wystawę poświęconą pracy misyjnej zakonników. Dalsza trasa wycieczki przebiegała czerwonym szlakiem turystycznym,  idąc wzdłuż urokliwych lasów puszczy  jodłowej    i bukowej  dotarliśmy na  najwyższy szczyt  Gór Świętokrzyskich - Łysicę 612 m. n. p. m. Będąc na szczycie uczniowie mogli obserwować wychodnie skalne    oraz gołoborza - zbudowane z bloków piaskowca kwarcytowego, które stanowią największą atrakcje Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Opiekunowie młodzieży :Barbara Skwarek,Magdalena Kowalska.

Fot. Mateusz Babut kl.2t
Milena Eichler kl.2t
Julia Giza kl.1f

000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11