Pamiętamy!!!

 Wzorem lat ubiegłych członkowie Szkolnego Koła PCK uporządkowali groby zmarłych pracowników naszej szkoły i złożyli wiązanki oraz  zapalili znicze przygotowane przez uczniów wszystkich klas.             

"Umarłych wieczność dotąd trwa,dokąd pamięcią im się płaci"

000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36