Kurs przygotowujący młodszych dowódców do szkolenia unitarnego.

Ostatni weekend wakacji (30-31.VIII.2019) w Zespole Szkół nr 3 w Puławach odbył się kurs przygotowujący młodszych dowódców do szkolenia unitarnego.

Szkolenie miało na celu ujednolicić proces kształcenia przyszłych kadetów oraz nauczyć jak kierować zespołem ludzkim. Ponadto odbyło się szkolenie ogniowe na lubelskiej strzelnicy Shooter.

Zajęcia zostały przygotowane przez naszego szefa szkoleń – plut. Pawła Pułym z Siedlec. Zajęcia prowadzili sierż. policji, plut. (LA) Jakub Kołodziej oraz koordynator klas mundurowych z ZS3 Mariusz Marek. W zajęciach wzięli udział kadeci i absolwenci, którzy stanowią naszą kadrę podczas szkoleń: mł. chor. rez. (KK) Damian Lesiak, plut. rez. (KK) Bartek Kupczyk, st. kpr. (KK) Jakub Kęcik i st. kdt (KK) Wiktoria Domańska.

Zajęcia z tworzenia konspektów zajęć oraz stawiania celów do nauki odbyły się w salach wykładowych ZS3 w piątek wieczorem. Tego dnia odbyło się szkolenie z budowy i funkcjonowania broni palnej: karabinka AKMS, pistoletów GLOCK17 i CZ-P07. W sobotę po zajęciach teoretycznych odbyło się szkolenie z taktyki strzeleckiej, które miało przygotować kadetów do zajęć na strzelnicy. W południe pojechaliśmy do Lublina gdzie na zaprzyjaźnionej strzelnicy Shooter odbyliśmy strzelanie dynamiczne w pomieszczeniach. Po powrocie do Puław odbyły się zajęcia z regulaminów, musztry i przeprowadzania apelu na koniec i początek dnia szkoleniowego.

Dziękujemy Centrum Szkoleń Strzeleckich SHOOTER za nieodpłatne udostępnienie swojej strzelnicy oraz instruktorom za bezinteresowne zaangażowanie i poświęcony czas.

000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20