Maturzyści odebrali świadectwa.

Maturzyści z czterech klas odebrali  nagrody i świadectwa podczas uroczystości, która odbyła się z udziałem dyrekcji, nauczycieli, rodziców i pocztu sztandarowego.

Najlepszą uczennicą okazała się Olga Bondar z kl. 3pr ze średnią 4,8 – GRATULACJE. Najwyższą średnią miała klasa Olgi – trzecia pedagogiczna.

Wychowawcy w każdej klasie nagrodzili najbardziej zaangażowanych uczniów na rzecz szkoły i uroczyście wszystkim wręczyli świadectwa.

Życzymy by wszyscy nasi absolwenci zdobyli jak najwyższe wyniki podczas egzaminu maturalnego i by podjęli dalszą naukę w wymarzonym przez siebie kierunku, który da im satysfakcjonującą pracę.

000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79