WOJEWÓDZKA LIGA W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

W minioną niedzielę (24 marca) zakończyły się najbardziej prestiżowe i wymagające zawody strzeleckie pod patronatem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).

Trzy etapowe zawody (20.I, 10.II i 24.III.2019 r.) rozgrywane były na strzelnicy pneumatycznej WSUKS „ORLIK” w Lublinie. Puławscy mundurowi pokazali się z bardzo dobrej strony. Członkowie Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej (MSS) „PATRON”, działającej przy Zespole Szkół nr 3 w Puławach, zdobyli: trzy czwarte i dwa piąte miejsca.

Wojewódzka Liga w Strzelaniu z broni pneumatycznej PZSS, to najbardziej wymagające zawody strzeleckie w naszym województwie. Starują zawodnicy z kadry Polski i najlepszych klubów Lubelszczyzny. Nasi strzelcy dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu bardzo dobrze wypadli w tym świetnym towarzystwie.
- kpr. (KK) Weronika Kocot kl. 2a zajęła 4 m-ce (wynik 1025,4 pkt) w kat. wiekowej JUNIORKA w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej Kpn60;
- st. kdt. (KK) Joanna Spyt kl. 1a zajęła 4 m-ce (wynik 843,8 pkt) w kat. wiekowej JUNIORKA MŁODSZA w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej Kpn50;
- st. kdt. (KK) Mateusz Wróbel kl. 2a zajął 4 m-ce (wynik 993,6 pkt) w kat. wiekowej JUNIOR w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej Kpn60;
- st. kdt. (KK) Jakub Superson kl. 3a zajął 5 m-ce (wynik 913,4 pkt) w kat. wiekowej JUNIOR w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej Kpn60.
- mł. chor. (KK) Małgorzata Tatar kl. 3a zajęła 5 m-ce (wynik 920,2 pkt) w kat. wiekowej JUNIORKA w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej Kpn60.

Zawodnicy oddawali po 60 (juniorzy) lub 50 (juniorzy młodsi) strzałów w postawie stojącej z karabinków pneumatycznych na dystansie 10 m do odpowiednio 30 i 25 tarcz.

Co warto podkreślić wszystkie rozgrywki i cotygodniowe czwartkowe treningi młodzieży odbywały się po lekcjach. Treningi wymagały dużej dyscypliny od mundurowych z Puław. Cieszy fakt że z każdym startem wyniki naszych strzelców rosły.

W przygotowaniu do zawodów dużo pracy włożyli instruktorzy MSS: Tomasz Czopek, Mariusz Michałek i Mariusz Marek doraźną pomoc udzielili także Sebastian Szymański i w ostatnich treningach Andrzej Brzeski. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy bezinteresownie poświecili swój wolny czas na pracę z kadetami z ZS 3.

000 ORLIK III 2019
003 ORLIK III 2019
005 ORLIK III 2019
010 ORLIK III 2019
017 ORLIK III 2019
040 ORLIK III 2019
041 ORLIK III 2019
045 ORLIK III 2019
045a ORLIK III 2019
045e ORLIK III 2019
045f ORLIK III 2019
045h ORLIK III 2019
045k ORLIK III 2019
045m ORLIK III 2019
046 ORLIK III 2019
047 ORLIK III 2019
047a ORLIK III 2019
047b ORLIK III 2019
047c ORLIK III 2019
051 ORLIK III 2019
053 ORLIK III 2019
057 ORLIK III 2019
061 ORLIK III 2019
064 ORLIK III 2019
065 ORLIK III 2019
065a ORLIK III 2019
066a ORLIK III 2019
066b ORLIK III 2019
066c ORLIK III 2019
066g ORLIK III 2019
069 ORLIK III 2019
071 ORLIK III 2019
077 ORLIK III 2019
078 ORLIK III 2019
078e ORLIK III 2019
078g ORLIK III 2019
078h ORLIK III 2019
078i ORLIK III 2019
078j ORLIK III 2019
137 ORLIK III 2019
138 ORLIK III 2019
139 ORLIK III 2019
190 ORLIK III 2019