Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2019

Społeczność Zespołu Szkół nr 3 w Puławach uczciła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzez wystawienie pocztu sztandarowego i złożenie znicza pamięci. Uroczystości odbyły się w Puławach 1 marca o g. 18:00.

Puławianie, Dzień Żołnierzy Wyklętych zaczęli świętować od uroczystej mszy świętej w kościele p.w. M.B. Różańcowej pod przewodnictwem ks. dziekana Piotra Treli. We mszy udział wzięły licznie poczty sztandarowe: organizacji kombatanckich, samorządowych i szkół naszego miasta. W ławkach zasiedli przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, służb mundurowych i mieszkańcy Puław.

Po mszy nastąpił przemarsz pod krzyż upamiętniający ofiary Urzędu Bezpieczeństwa w Puławach, który znajduje się na parkingu z tyłu dzisiejszej WKU. Tu, o godz. 19:00, zebrani odśpiewali hymn państwowy, a organizatorzy przybliżyli nam historie pomordowanych w Puławskim „Katyniu” jak zostało nazwane więzienie UB w Puławach. Odczytano apel poległych w czasie komunistycznych rządów w Polsce Ludowej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych stanowi dzień upamiętniający polskie powojenne podziemie antykomunistyczne. Po upadku powstania warszawskiego władzę w Polsce przejęli komuniści. Nieufne wobec nowych władz Polskie Państwo Podziemne przygotowywało się do walki, jednak niestety w wyniku aresztowania przywódców podziemia upadło, a jedyną walczącą organizacją pozostała NSZ (Narodowe Siły Zbrojne). W maju 1945 powstała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, przekształcona we wrześniu tego samego roku w Wolność i Niezawisłość. Sama nie prowadziła już działań zbrojnych, a jej głównym zadaniem było niedopuszczenie do zwycięstwa partii komunistycznej w wyborach. Walkę z komunistami prowadziło oprócz NSZ i WiN wiele innych organizacji konspiracyjnych.

W 1947 roku polscy komuniści ogłosili amnestię, która pomogła ówczesnej władzy dotrzeć do struktur organizacji niepodległościowych oraz zniszczyć je od środka. NSZ i WiN przestały działać pod koniec roku. W wyniku walki śmierć poniosło około 15 tysięcy ludzi, z czego 7 tysięcy było członkami podziemia. Ostatni partyzant został zamordowany w październiku 1963 roku.

Zespół Szkół nr 3 podczas uroczystości reprezentowali uczniowie klas wojskowych.
Członkowie pocztu sztandarowego:
mł. chor. (KK) Bartosz Kasperski – 3a,
mł. chor. (KK) Małgorzata Tatar – 3a
st. kdt (KK) Klaudia Wawer – 2a
st. kdt (KK) Joanna Spyt – 1a
kdt (KK) Arkadiusz Odymała – 1a
kdt (KK)Przemysław Zięba – 1a
Kadeci biorący udział w uroczystościach:
kdt (KK) Błażej Beda – 2a
kdt (KK) Aleks Bielecki – 1a
Oraz opiekun pocztu – Mariusz Marek.

Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci
Zolnierze Wykleci