Nominacje kadetów w Zespole Szkół nr 3 w Puławach

Osiemnastu mundurowych awansowano na wyższe stopnie w Korpusie Kadetów ZS 3 w Puławach. Uroczystość miała miejsce 27 lutego na sali konferencyjnej naszej szkoły.

Osiemnastu mundurowych otrzymały nominacje na wyższe stopnie w Korpusie Kadetów ZS 3. Nominacji dokonał dyrektor szkoły Marek Matyjanka, w obecności uczniów klas wojskowych, wychowawców i nauczycieli.
Pan dyrektor podziękował mundurowym za ich pracę na rzecz szkoły i Puław. Zwrócił uwagę na duże zaangażowanie kadetów trzeciej klasy w organizację tegorocznego balu maturalnego. To klasa mundurowa była najliczniejszą podczas zabawy na 100 dni przed maturą. Doceniona została także praca kadetów podczas uroczystości miejskich: wyścigi rowerowe, biegi uliczne i inne akcje w naszym mieście. Podziękowania także otrzymali kadeci za pomoc podczas policyjnej akcji „ZNICZ”, kiedy to uczniowie klas wojskowych pomagali w regulacji ruchu przy puławskich nekropoliach. Pan dyrektor podziękował także wychowawcom i nauczycielom za ich zaangażowanie i opiekę podczas różnego rodzaju działań naszych mundurowych.

Podczas tych nominacji troje uczniów otrzymało awans za średnią ocen. Byli to uczniowie z klas pierwszych:
1. Kamil Babut – 1a
2. Joanna Spyt – 1a
3. Sylwia Pawłowska – 1a
Kadeci Ci otrzymali pierwszą nominację na stopień starszego kadeta.

Za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego nominacje otrzymało szesnastu uczniów.

Na stopień starszego kadeta w Korpusie Kadetów awanse otrzymali kadeci:
4. Klaudia Wawer – 2a
5. Fabian Owczarek – 2a
6. Oskar Sałamaja – 2a
7. Patrycja Dobroń – 3a
Na stopień kaprala w Korpusie Kadetów awanse otrzymali starsi kadeci:
8. Jakub Kęcik – 2a
9. Damian Sulima – 2a
10. Mikołaj Seweryński – 2a
11. Piotr Szyszko – 2a
12. Weronika Kocot – 2a
13. Gabriela Czarnobil – 2a
14. Natalia Kuczaj – 2a
Na stopień młodszego chorążego w Korpusie Podoficerów awanse otrzymali starsi kaprale:
15. Damian Lesiak – 3a
16. Bartosz Kasperski – 3a
17. Grzegorz Pałka – 3a
18. Małgorzata Tatar – 3a

Gratulacje dla kadetów, którzy otrzymali kolejny awans i życzymy by dalej swoją postawą dobrze reprezentowali naszą szkołę. Kadetom, którym nie udało się otrzymać awansu życzymy więcej wytrwałości i znalezienia czasu do pracy na rzecz szkoły.

Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019
Nominacje 2019