Klasy pedagogiczne pamagają potrzebującym rodzinom na Ukrainie.

Wzorem ubiegłego roku młodzież z klas pedagogicznych przyłączyła się do zbiórki darów organizowanej przez Ks. Jarosława Batora z diakonii puławskiej parafii Kościoła Ewangelicko Metodystycznego- Misja Metodystyczna we Lwowie i woj. wołyńskim.
Przekazana żywność i słodycze trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin.