Lubelskie szkolenie proobronne

Środowy wieczór 5 grudnia, kadeci z ZS 3 w Puławach spędzili na zajęciach mających na celu doskonalenie umiejętności strzeleckich, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej i postaw strzeleckich.

Szkolenie zostało przygotowane przez Legię Akademicką Stowarzyszenie Rejestrowe przy współpracy z XIV LO w Lublinie. Uczniowie klas wojskowych z Puław, Lublina oraz studenci zrzeszeni w LA, spotkali się o g. 16:00 na holu XIV LO i tam zostali zapoznani z tematyką szkolenia oraz zostali podzieleni na cztery drużyny zadaniowe. Zajęcia odbywały się w formie rotacyjnej, po 40 min każdy blok.

Uczestnicy mieli możliwość poznać zasadę działania AED a także musieli się zmierzyć z sytuacją kryzysową jaką było zdarzenie drogowe. W pomieszczeniu gdzie miała miejsce symulacja wypadku z udziałem pieszego, proobronni musieli oszacować ilość poszkodowanych, ich stan, wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drugi blok to zajęcie na strzelnicy pneumatycznej. Tu szkolono umiejętność strzelania z broni pneumatycznej krótkiej i długiej. Instruktorzy pokazywali jak zgrywać przyrządy celownicze i jak przyjąć optymalną postawę strzelecką.

Zajęciami, które okazały się najciekawsze była samoobrona. W tym bloku młodzież dowiedziała się i mogła przećwiczyć jak zachować się w stosunku do osoby agresywnej z bronią. Kursanci ćwiczyli zakładanie dźwigni i stosowali chwyty obezwładniające napastnika. Mogli przećwiczyć skuteczność metod pokazanych przez prowadzącego zajęcia.

Ostatnim blokiem zadań była nauka obsługi broni i przyjmowania postaw strzeleckich. Podczas tych zajęć ćwiczono zmianę magazynka, postawy wysoką i niską oraz stojącą, klęczącą i leżącą na polu  walki. Zadanie to miało nauczyć automatyzmów niezbędnych do działania na polu walki.

Po zajęciach (ok. 20:30) i po wspólnym zdjęciu z bagażem nowych doświadczeń przyszedł czas na powrót do domu. Zajęcia pokazały, na które elementy szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę by poziom wyszkolenia uczniów klas wojskowych był coraz większy.

XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO
XIVLO