Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Każdego roku 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez ONZ w 1948 r. na pamiątkę rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – fundamentalnego dla ludzkości dokumentu określającego niezbywalne prawa przysługujące każdemu człowiekowi bez wyjątku.
Tegoroczne obchody wpisują się w 70 rocznicę podpisania Deklaracji. Reguły zapisane w niej są dziś tak samo istotne, jak w 1948 roku.


Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie z  reprezentantami KPP w Puławach aspirantem sztabowym p. Dariuszem Nogalem oraz sierżantem sztabowym p. Marcinem Gorgolem, którzy przedstawili  informacje na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zaproszeni goście  przybliżyli młodzieży zagadnienia praw człowieka, które są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne .