Zaliczenie strzeleckie klasy trzeciej

Środa 24 października, zimno, deszcz, wiatr… dla uczniów klasy wojskowej ZS 3 w Puławach to nie przeszkoda by wziąć udział w ostatnim obowiązkowym zaliczeniu strzeleckim podczas trzyletniego etapu nauki.

Czwarte strzelanie polegało na oddaniu trzech strzałów próbnych i dziesięciu ocenianych z karabinka typu AK kal. 7,62 x 39 mm, w postawie leżącej, z wolnej ręki na dystansie 50 m, do tarczy NT/23p/2. Ocenie podlegała także umiejętność zbudowania stanowiska strzeleckiego, przyjęcie poprawnej postawy strzeleckiej i bezpieczna obsługa broni oraz oddanie celnych strzałów w tarczę.

Najlepszymi strzelcami okazali się kadeci:
st. kdt (KK) Jakub Superson = 86 pkt.
st. kpr. (KK) Damian Lesiak = 84 pkt.
st. kpr. (KK) Bartosz Kasperski = 81 pkt.
st. kpr. (KK) Małgorzata Tatar = 78 pkt . (najlepsza kobieta)

W przerwie pomiędzy zaliczeniem, kadeci porządkowali przed zimą strzelnicę PZŁ z liści. Dzięki czemu można było się troczę rozgrzać bo pogoda nas nie rozpieszczała.

Po strzelaniu kadeci spotkali się na czyszczeniu broni i pizzy.

Strzelanie przeprowadzili: Tomasz Szychowski i Mariusz Marek pomagał nam nauczyciel PW kpt. rez. Sławomir Madej.

Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
a Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
a Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
a Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
a Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A
Zaliczenie AK-3A