Szkolenie członków pocztu sztandarowego

We wtorek 23 października na sali „lustrzanej” Zespołu Szkół nr 3 w Puławach odbyło się szkolenie uczniów – kandydatów do szkolnego pocztu sztandarowego.

Szkolenie, jak co roku przeprowadził dla nas niezastąpiony w tej kwestii pan Grzegorz Filipek. Podczas szkolenia kadeci nauczyli się chwytów sztandarem, komend, postaw oraz ceremoniału musztry podczas mszy świętej.

To spotkanie wyłoni nam kolejnych członków szkolnego pocztu sztandarowego. Kto zostanie do pocztu zaproszony dowiecie się już niebawem.

Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet
Szkolenie poczet