Zakończenie projektu „Młodzi Niepodlegli”

20 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 3 w Puławach nastąpiło zakończenie projektu strzeleckiego „Młodzi Niepodlegli”.

Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt został przygotowany przez Krasnostawski Klub Sportowy „PATRON” i realizowany w Zespole Szkół nr 3 w Puławach. W projekcie wzięło 20 uczniów popularnych „Szpulek”, którzy uczą się w klasach o profilu mundurowym. Młodzież nabyła umiejętności strzeleckie z broni pneumatycznej i kulowej.

Zajęcia odbywały się od wakacji i obejmowały tematykę z zakresu: nauki obsługi broni, postaw strzeleckich i strzelania z broni pneumatycznej oraz broni kulowej. Zajęcia odbywały się na strzelnicy PZŁ w Puławach i szkolnej strzelnicy pneumatycznej ZS 3.
W ramach projektu młodzież uczestniczyła także w dwóch wyjazdach historyczno-patriotycznych.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał Certyfikat Młodego Strzelca KSS „PATRON” i dyblom za ukończenie szkolenia oraz upominki klubowe.

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt