Trening strzelecki

Czwartek, to dzień treningu strzeleckiego w ramach Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej KSS „PATRON”. Sekcja realizuje projekt „Młodzi Niepodlegli”, którego celem jest uświetnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
W ramach projektu odbywają się zajęcia strzeleckie i wycieczki historyczne. Treningi strzeleckie z broni pneumatycznej odbywają się co czwartek w Zespole Szkół nr 3 w Puławach. Bierze w nich udział dwudziestoosobowa grupa młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów strzelectwa sportowego oraz prowadzących strzelanie.

Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018
Trening 4.X.2018