Nominacje kadetów w Zespole Szkół nr 3 w Puławach

Początek roku szkolnego a my nagradzamy uczniów klasy wojskowej za działalność w roku szkolnym 2017/2018. Środa, 19 września o g. 9:40, nasi mundurowi zebrali się w Sali konferencyjnej na uroczystości nominacji kadeckich.

W obecności nauczycieli, wychowawców i oczywiście pana dyrektora Matyjanki, 30 uczniów klas o profilu wojskowym odebrało awanse na wyższe stopnie w Korpusie Kadetów ZS 3.

Za dobre wyniki w nauce oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej, decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca br., nagrodzono uczniów – kadetów za swoją pracę. Osoby nagrodzone to:

Na stopień starszego kadeta w Korpusie Kadetów awanse otrzymali kadeci:
1.    Klaudia Włodarczyk – 3a
2.    Kamil Wójcicki – 3a
3.    Karolina Wójcik – 3a
4.    Arkadiusz Ziółkowski – 3a
5.    Julia Adamczyk – 2a
6.    Gabriela Czarnobil – 2a
7.    Aleksandra Jędrzejczak – 2a
8.    Jakub Kęcik – 2a
9.    Weronika Kocot – 2a
10.    Michał Kołdej – 2a
11.    Natalia Kuczaj – 2a
12.    Alicja Mazurek – 2a
13.    Wiktoria Mikołajko – 2a
14.    Elżbieta Ratus – 2a
15.    Mikołaj Seweryński – 2a
16.    Rafał Smolak – 2a
17.    Damian Sulima – 2a
18.    Piotr Szyszko – 2a
19.    Natalia Teresińska – 2a
20.    Piotr Wójcik – 2a
21.    Mateusz Wróbel – 2a
Na stopień kaprala w Korpusie Kadetów awanse otrzymali starsi kadeci:
22.    Patryk Cebula – 3a
23.    Krzysztof Grygiel – 3a
24.    Justyna Nowaczek – 3a
Na stopień starszego kaprala w Korpusie Kadetów awanse otrzymali kaprale:
25.    Kamila Gąszczyk – 3a
26.    Bartosz Kasperski – 3a
27.    Damian Lesiak – 3a
28.    Karolina Odymała – 3a
29.    Grzegorz Pałka – 3a
30.    Małgorzata Tatar – 3a

Dziękujemy za pracę i zaangażowanie w działalność klasy wojskowej i liczymy na dalszą Waszą pracę. Uczniów, którym nie udało się uzyskać awansu zachęcamy do większej i aktywniejszej pracy na rzecz naszej szkoły.

000
001 Nominacje
002 Nominacje
003 Nominacje
004 Nominacje
005 Nominacje
006 Nominacje
007 Nominacje
008 Nominacje
009 Nominacje
010 Nominacje
011 Nominacje
012 Nominacje
013 Nominacje
014 Nominacje
015 Nominacje
016 Nominacje
017 Nominacje
018 Nominacje
019 Nominacje
020 Nominacje
021 Nominacje
022 Nominacje
023 Nominacje
024 Nominacje
025 Nominacje
026 Nominacje
027 Nominacje
028 Nominacje
029 Nominacje
030 Nominacje
031 Nominacje
032 Nominacje
033 Nominacje
034 Nominacje
035 Nominacje
036 Nominacje
037 Nominacje
038 Nominacje
039 Nominacje
040 Nominacje
041 Nominacje
042 Nominacje
043 Nominacje
044 Nominacje
045 Nominacje
046 Nominacje