Skrócony Kurs Dowódców Drużyn Organizacji Proobronnych i Klas Wojskowych

Skrócony Kurs Dowódców Drużyn Organizacji Proobronnych i Klas Wojskowych

Początek czerwca dla niektórych kojarzy się z dniem dziecka, w Zespole Szkół nr 3 w Puławach, początek czerwca to szkolenie dla prawdziwych przyszłych żołnierzy. W dniach 01-03 czerwca na terenie szkoły i miasta Puławy odbył się Skrócony Kurs Dowódców Drużyn Organizacji Proobronnych i Klas Wojskowych.

Kurs był dla chętnych uczniów klas wojskowych z popularnych „Szpulek”. Mogli w nim wziąć udział uczniowie po co najmniej dwuletnim okresie nauki (czyli uczniowie klasy drugiej i trzeciej). Odważnych, by zmierzyć się ze swoimi słabościami i sprawdzić swoją wiedzę było 10 kadetów.

Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra instruktorów: żołnierzy, ratowników medycznych, policjantów i strzelców sportowych. Nieodpłatne zajęcia miały na celu przygotować przyszłą kadrę do prowadzenia samodzielnie zajęć podczas szkoleń proobronnych.

Zajęcia składały się m. in.:
Z egzaminu z wf i pisemnego egzaminu z wiedzy ogólnowojskowej, pierwsza pomoc: (zaopatrywanie obrażeń i wdrażanie postępowania przedszpitalnego), musztra indywidualna, zespołowa i paradna: (musztra, prowadzenie musztry, musztra z bronią i sztandarem), topografii: (praca z mapą, marszobiegi na orientacje), metodyka wojskowa: (podstawowy model instruowania, zasady szkolenia, instruktaż, metody nauczania, formy szkolenia wojsk, wzór planu-konspektu, wzór planu pracy instruktora na punkcie nauczania), zielona taktyka: (kamuflowanie, podstawowe zasady prowadzenia walki, reakcje na kontakt ogniowy i manewr ogniem, patrol, budowa i funkcjonowanie bazy, zasadzka), dowodzenie (dowodzenie drużyną na polu walki, organizacja pracy w jednostce wojskowej, rola i zadania podoficera w poszczególnych strukturach Wojska Polskiego).

Podczas kursu uczniowie klas wojskowych nabyli umiejętności kierowania i dowodzenia drużyną i pododdziałem podczas zajęć proobronnych. Kurs ukończyło czterech kadetów: st. kpr. (KK) Bartłomiej Kupczyk – 3a, kpr. (KK) Damian Lesiak – 2a, kpr. (KK) Grzegorz Pałka – 2a i st. kdt (KK) Patryk Szkoła – 2a.

GRATULACJE dla najwytrwalszych. W nagrodę st. kpr. (KK) Bartłomiej Kupczyk i kpr. (KK) Damian Lesiak pojadą jako pomocnicy dowódców drużyn na obóz pierwszej klasy wojskowej w Bieszczady.

001 SKDD 2018
002 SKDD 2018
003 SKDD 2018
004 SKDD 2018
005 SKDD 2018
006 SKDD 2018
007 SKDD 2018
008 SKDD 2018
009 SKDD 2018
010 SKDD 2018
011 SKDD 2018
012 SKDD 2018
013 SKDD 2018
014 SKDD 2018
015 SKDD 2018
016 SKDD 2018
017 SKDD 2018
018 SKDD 2018
019 SKDD 2018
020 SKDD 2018
021 SKDD 2018
022 SKDD 2018
023 SKDD 2018
024 SKDD 2018
025 SKDD 2018
026 SKDD 2018
027 SKDD 2018
028 SKDD 2018
029 SKDD 2018
030 SKDD 2018
031 SKDD 2018
032 SKDD 2018
033 SKDD 2018
034 SKDD 2018
035 SKDD 2018
036 SKDD 2018
037 SKDD 2018
038 SKDD 2018
039 SKDD 2018
040 SKDD 2018
041 SKDD 2018
042 SKDD 2018
043 SKDD 2018
044 SKDD 2018
045 SKDD 2018
046 SKDD 2018
047 SKDD 2018
048 SKDD 2018
049 SKDD 2018
050 SKDD 2018
051 SKDD 2018
052 SKDD 2018
053 SKDD 2018
054 SKDD 2018
055 SKDD 2018
056 SKDD 2018
057 SKDD 2018
058 SKDD 2018
059 SKDD 2018
060 SKDD 2018
061 SKDD 2018
lead