Uczniowie ZS 3 na kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Uczniowie ZS 3 na kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Już trzeci weekend uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły biorą udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który zorganizowany został przez fundację „Ars Medicandi”.

Dziś (17.12.2017) ostatnie zajęcia przed egzaminem i praktyczne sprawdzenie umiejętności nabytych podczas zajęć teoretycznych. Każdy stara się jak najlepiej opanować wszystkie umiejętności by jutro zdać egzamin na ocenę bardzo dobrą i otrzymać tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

001 KPP
002 KPP
003 KPP
004 KPP
005 KPP
006 KPP
007 KPP
008 KPP
009 KPP
010 KPP
011 KPP
012 KPP
013 KPP
014 KPP
015 KPP
016 KPP
017 KPP
018 KPP
019 KPP
020 KPP
021 KPP
022 KPP
023 KPP
024 KPP
025 KPP
026 KPP
027 KPP
028 KPP
lead