36. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

36. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

„Około północy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (z soboty na niedzielę), przy kompletnym zaskoczeniu NSZZ „Solidarność” i całego społeczeństwa, władze PRL rozpoczęły wprowadzanie w Polsce stanu wojennego”.
Dziś po 36. latach po tamtych wydarzeniach przed bramą nr 1 Zakładów Azotowych Puławy S.A. jak co roku odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia w Puławach oraz upamiętniono ofiary stanu wojennego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, gminnych, przedstawiciele posłów, władze Zakładów Azotowych Puławy S.A., uczestnicy strajku w puławskim zakładzie, przedstawiciele szkół i innych instytucji. Po przypomnieniu o tym co działo się na puławskich azotach zebrani złożyli kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Puławach wystawili wartę honorową z bronią, poczet sztandarowy oraz grochówkę wojskową dla wszystkich uczestników uroczystości.
Organizatorem tej patriotycznej uroczystości był NSZZ „Solidarność” Zakładów Azotowych Puławy S.A. – dziękujemy za piękną uroczystość i zaproszenie.

Skład warty honorowej:
kpr. (KK) Bartłomiej Kozak – 3a,
st. kdt (KK) Bartosz Kasperski – 2a,
st. kdt (KK) Damian Lesiak – 2a.

Skład pocztu sztandarowego:
st. kpr. (KK) Sandra Goluch – 3a,
st. kpr. (KK) Natalia Tlak – 3a,
st. kdt (KK) Karolina Odymała – 2a,
kdt (KK) Gabriela Czarnobil – 1a,
kdt (KK) Jakub Podsiadło – 1a

Obsługa kuchni polowej:
st. kdt (KK) Małgorzata Tatar – 2a,
kdt (KK) Aleksandra Jędrzejczak – 1a,
kdt (KK) Alicja Mazurek – 1a.

Bardzo dziękuję młodzieży za godne reprezentowanie naszej szkoły i patriotyczną postawę podczas uroczystości.

001 Stan wojenny
002 Stan wojenny
003 Stan wojenny
004 Stan wojenny
005 Stan wojenny
006 Stan wojenny
007 Stan wojenny
008 Stan wojenny
009 Stan wojenny
010 Stan wojenny
011 Stan wojenny
012 Stan wojenny
013 Stan wojenny
014 Stan wojenny
015 Stan wojenny
016 Stan wojenny
017 Stan wojenny
018 Stan wojenny
019 Stan wojenny
020 Stan wojenny
021 Stan wojenny
022 Stan wojenny
023 Stan wojenny
024 Stan wojenny
025 Stan wojenny
026 Stan wojenny
027 Stan wojenny
028 Stan wojenny
029 Stan wojenny
030 Stan wojenny
031 Stan wojenny
032 Stan wojenny
lead