Kapsuła czasu

Kapsuła czasu

Co zostawić po sobie dla przyszłych pokoleń? Jak nas będą wspominać za kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset lat? Tego nie wiemy ale możemy zostawić po sobie ślad w postaci KAPSUŁY CZASU.

Taka kapsuła została przygotowana w naszej szkole i zabetonowana w fundamentach głównego wejścia do szkoły. W pancernej skrzyni znalazły się zdjęcia szkoły i uczniów, gazety z 17 listopada 2017 r., program nauczania w klasach wojskowych, legitymacja szkolna identyfikatory uczniów, lista pracowników szkoły czy karta rowerowa jednej z uczennic. Na płycie CD znalazły się kroniki i zdjęcia naszej szkoły oraz film o klasach wojskowych. Uczennice klasy 3p napisały list do ludzi z przyszłości. Te i inne przedmioty zostały zafoliowane i włożone do skrzynki stalowej, którą uszczelniliśmy i zakleiliśmy by znajdujące się w niej przedmioty przetrwały wiele lat. Kapsułę pan dyr. Marek Matyjanka zatopił w fundamencie głównego wejścia do naszej szkoły. Ciekawe, czy i kiedy ktoś ją odnajdzie?

001 Kapsula
002 Kapsula
003 Kapsula
004 Kapsula
005 Kapsula
006 Kapsula
007 Kapsula
lead