Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim

 „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim”

EFRRlead

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna.

Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Okres realizacji projektu: od 2016-03-11 do 2018-11-30.
Beneficjent: Powiat Puławski.
Wartość Projektu: 3 552 818,57 zł.
Dofinansowanie UE: 3 000 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Puławskiego: 552 818,57 zł.

Celem głównym projektu pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim" jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Powiecie Puławskim. Uzupełnia go cel pomocniczy: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim.
Realizacja celów projektu Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim przyczyni się do zwiększenie zdawalności egzaminów zawodowych i wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo zawodowe na tym obszarze.
Wskaźnik produktu to 8 wspartych obiektów, wyposażonych w 299 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 1258 uczniów. Bezpośrednią grupą docelową są uczniowie, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie pow. puławskiego, nauczyciele i mieszkańcy.