Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela

Czasami są wymagający, surowi a czasami można się z nimi pośmiać i pożartować, ale wszystko co robią, robią z myślą o swoich uczniach. Na lekcjach i po nich zawsze służą swoją wiedzą i radą. To oni kształtują młodych ludzi w duchu patriotyzmu i szacunku do innych. Nauczyciele – bo o nich mowa 14 października obchodzą swoje święto.

W Zespole Szkół nr 3 w Puławach uroczysty apel połączony ze ślubowaniem klas pierwszych odbył się w piątek 13 października. Cały dzień był wyjątkowy. Uczniowie składali nauczycielom życzenia i dziękowali za trud jaki pedagodzy wkładają w proces kształcenia młodzieży.

O godz. 12:00 w sali gimnastycznej, na szkolnych uroczystościach dnia Komisji Edukacji Narodowej, zebrali się nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Pierwsza część uroczystości to ślubowanie uczniów klas pierwszych. To od tego momentu „pierwszaki” stały się prawowitymi uczniami naszej szkoły.

Po ślubowaniu pan dyr. Marek Matyjanka podziękował wszystkim za współpracę, za zaangażowanie w wychowanie młodzieży. Przy tej okazji pan dyrektor wręczył także Nagrody Dyrektora ZS 3 dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrodzeni to, Panie:
Małgorzata Bartnik – nauczycielka j. angielskiego i wychowawczyni klasy 2t,
Małgorzata Ciozda – nauczyciel chemii i biologii oraz wychowawczyni klasy 3t,
Iwona Kurus – nauczyciel j. polskiego,
Monika Madyńska – nauczyciel biologii i wychowawczyni klasy 1a,
Ewa Rutkowska – nauczyciel j. polskiego i wychowawczyni klasy 1t
Nagrody otrzymały także panie z obsługi szkoły: Halina Salasa, Irena Pachocka, Dorota Przeździecka.

Życzenia dla swoich nauczycieli skierowali także uczniowie. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, życzyli wszystkim pracownikom szkoły, wytrwałości w realizowaniu swoich pasji, cierpliwości, radości oraz zdrowia w dalszej pracy.

Przepiękny bukiet i życzenia wszelkiej pomyślności dla nauczycieli i pracowników szkoły, przekazała na ręce pana dyrektora, Pani Katarzyna Hałas – przewodnicząca Rady Rodziców.

Dziękując wszystkim za życzenia Pan dyrektor przekazał jeszcze jedną radosną informację, że trzech nauczycieli otrzyma 16 października 2017 r. w Sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach nagrody Starosty Puławskiego, za swoją pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Nagrodzeni to:
Grzegorz Jabłoński – v-ce dyrektor naszej szkoły i nauczyciel j. angielskiego,
Dariusz Piechota – nauczyciel j. angielskiego i wychowawca klasy 3p,
Mariusz Marek – nauczyciel historii, wos oraz edb, wychowawca klasy 3a.

Dziękujemy wszystkim za życzenia i pamięć, nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim w dniu ich święta życzymy wytrwałości w realizacji pasji jaką jest uczenie innych i wytrwałości w dążeniu do celów.

001 KEN w ZS3 2017
002 KEN w ZS3 2017
003 KEN w ZS3 2017
004 KEN w ZS3 2017
005 KEN w ZS3 2017
006 KEN w ZS3 2017
007 KEN w ZS3 2017
008 KEN w ZS3 2017
009 KEN w ZS3 2017
010 KEN w ZS3 2017
011 KEN w ZS3 2017
012 KEN w ZS3 2017
013 KEN w ZS3 2017
014 KEN w ZS3 2017
015 KEN w ZS3 2017
016 KEN w ZS3 2017
017 KEN w ZS3 2017
018 KEN w ZS3 2017
019 KEN w ZS3 2017
020 KEN w ZS3 2017
021 KEN w ZS3 2017
022 KEN w ZS3 2017
023 KEN w ZS3 2017
024 KEN w ZS3 2017
025 KEN w ZS3 2017
026 KEN w ZS3 2017
027 KEN w ZS3 2017
028 KEN w ZS3 2017
029 KEN w ZS3 2017
030 KEN w ZS3 2017
031 KEN w ZS3 2017
032 KEN w ZS3 2017
033 KEN w ZS3 2017
034 KEN w ZS3 2017
035 KEN w ZS3 2017
036 KEN w ZS3 2017
037 KEN w ZS3 2017
038 KEN w ZS3 2017
039 KEN w ZS3 2017
040 KEN w ZS3 2017
041 KEN w ZS3 2017
042 KEN w ZS3 2017
043 KEN w ZS3 2017
044 KEN w ZS3 2017
045 KEN w ZS3 2017
046 KEN w ZS3 2017
047 KEN w ZS3 2017
048 KEN w ZS3 2017
049 KEN w ZS3 2017
050 KEN w ZS3 2017
051 KEN w ZS3 2017
052 KEN w ZS3 2017
053 KEN w ZS3 2017
054 KEN w ZS3 2017
055 KEN w ZS3 2017
056 KEN w ZS3 2017
057 KEN w ZS3 2017
058 KEN w ZS3 2017
lead